DC Vijverhof

GDPR-procedure gebruik beeldmateriaal in het dienstencentrum:

In het dienstencentrum worden er af en toe foto's genomen. Deze worden vooral gebruikt om in het algemeen informatie te verstrekken over activiteiten/diensten. Dit kan via externe en interne kanalen zoals het infoblad, stadsmagazine, website en facebook. Indien je dit niet wenst, kan je dit laten weten aan het onthaal in het dienstencentrum of op 051/40 26 46.

Vragen voor het dienstencentrum?

Contacteer ons