Maaltijden aan huis

Info: Het WEEKMENU vind je op deze website terug onder 'Thuiszorgdiensten - 'Thuiszorgcoördinator'

Een warme maaltijd klaarmaken kan een hele opgave zijn.
Toch is het belangrijk om dagelijks warm te eten.
Een evenwichtige en gezonde voeding is voor iedereen en zeker voor ouderen van groot belang.
De dienst warme maaltijden aan huis kan u helpen.

Wie door ouderdom of ziekte niet meer kan instaan voor zijn/haar warme maaltijd, kan terecht bij de dienst warme maaltijden aan huis.
Je kan een warme maaltijd ook nuttigen in het dienstencentrum ’t Vijverhof.
Hiervoor krijg je een korting van €0,50 per maaltijd.

Prijs:

De kostprijs bedraagt €7,50 per warme maaltijd.

Het is mogelijk om een sociaal tarief (€5,50) te bekomen, na inkomstenonderzoek.

Gebruikers met een inkomen lager dan het leefloon, hebben recht op het sociaal tarief.

Gebruikers met een inkomen hoger dan het leefloon, betalen €7,50 per warme maaltijd.

Weekmenu?

Zie website onder: 'Thuiszorgdiensten' - 'Thuiszorgcoördinator'

Kostprijs ?

€7,50 per maaltijd

(sociaal tarief na inkomstenonderzoek €5,50)