DC onder de Torens

GDPR-procedure gebruik beeldmateriaal in het dienstencentrum:

In het dienstencentrum worden er af en toe foto's genomen. Deze worden vooral gebruikt om in het algemeen informatie te verstrekken over activiteiten/diensten. Dit kan via externe en interne kanalen zoals het infoblad, stadsmagazine, website en facebook. Indien je dit niet wenst, kan je dit laten weten in het dienstencentrum zelf of op 0470/65 36 13 (dienstencentrum 'onder de Torens').

Vragen voor het dienstencentrum?

Contacteer ons